ΚΕΚ Αριάδνη

Το ΚΕΚ Αριάδνη συστήθηκε με σκοπό το σχεδιασμό – παρακολούθηση και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτισης στη Διοικητική Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.Το ΚΕΚ Αριάδνη στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών λύσεων, διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να διασφαλίσει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, στο πλαίσιο της νέας οικονομίας που διαμορφώνεται. Το ΚΕΚ Αριάδνη ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2006. Στόχος μας είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης άτυπης επαγγελματικής κατάρτισης και επανακατάρτισης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Όραμα της εταιρίας είναι να συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησης μέσα από τα προγράμματα που υλοποιεί και συμμετέχει. Επίσης σκοπός μας είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων μας σε νέους τομείς και νέες αγορές, καλλιεργώντας ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα , ενισχύοντας τις υποδομές που θα μας επιτρέψουν τη μέγιστη δυνατή εξέλιξη στο χώρο της εκπαίδευσης, της συμβουλευτικής και της κατάρτισης.